phim dành riêng cho f.a

‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’ chiếu riêng cho FA

‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’ chiếu riêng cho FA

Hội những người cô đơn sẽ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và thưởng thức tác phẩm điện…