Cát Bà

Tới Cát Bà nhớ ăn bánh sắn

Tới Cát Bà nhớ ăn bánh sắn

“Bánh sắn làm tại thiên đình, Ngọc Hoàng ăn thấy giật mình khen ngon”, đó là câu thơ mà m…

Làng chài Cái Bèo một làng chài cổ ở Cát Bà

Làng chài Cái Bèo một làng chài cổ ở Cát Bà

Làng chài Cái Bèo ( hay còn gọi là làng chài Vụng O) là một trong những ngôi l…