Một câu chuyện trong góc khuất của cuộc sông đầy cảm động trong mùa trung thu này.