Browsing Category:

ƠI HẢI PHÒNG

Phim tài liệu: “Trăng Muộn”- Ơi!!! Hải Phòng (số 07)

Phim tài liệu: “Trăng Muộn”- Ơi!!! Hải Phòng (số 07)

Khi một tấm thương thảo với một thân phận khác dường như ta thấy vẻ đẹp sáng trong…