Daily Archives: Tháng Mười Hai 31, 2015

Countdown Hải Phòng 2015 “ Bia Sài Gòn – Bùng cháy đam mê ”

Countdown Hải Phòng 2015 “ Bia Sài Gòn – Bùng cháy đam mê ”

Chúng ta chuẩn bị tạm biệt năm 2015 bước sang một năm mới, để chia sẻ những cảm xúc…