Daily Archives: Tháng Mười Hai 25, 2015

Cẩn trọng khi tham gia giao thông trên Quốc lộ 10

Cẩn trọng khi tham gia giao thông trên Quốc lộ 10

Quốc lộ 10 (QL10) thuộc địa bàn Hải Phòng dài trên 52,5km, đi qua 6 quận huyện, giữ vai tr…