Daily Archives: Tháng Mười 9, 2015

Ngọt thơm cá quả hấp bầu

Ngọt thơm cá quả hấp bầu

Giọng Quảng Trị ngọt như mía lùi, dịu dàng và nhẹ như thổi hồn người vào cơn m…